Νίκη Μαργαρίτη

Copyright: Νικολέττα Μαργαρίτη για την Ελλάδα και όλο τον κόσμο.

Η πνευματική ιδιοκτησία αποκτάται χωρίς καμιά διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της. Επισημαίνεται πάντως, ότι κατά τον νόμο 2387/20 (όπως έχει τροποποιηθεί με το νόμο 2121/93 και μεταγενέστερα με τον νόμο 4481/2017) και κατά την διεθνή σύμβαση της Βέρνης, που έχει κυρωθεί με τον νόμο 100/1975, απαγορεύεται, η αναδημοσιεύση, η αποθήκευση σε κάποιο σύστημα διάσωσης και γενικά η αναπαραγωγή του παρόντος έργου, με οποιοδήποτε τρόπο ή μορφή, τμηματικά ή περιληπτικά στο πρωτότυπο ή σε μετάφραση ή άλλη διασκευή, χωρίς να γίνεται σαφής, έγγραφη αναφορά στην πηγή  που είναι το ιστολόγιο αυτό και στον δημιουργό του.

Το σύνολο του περιεχόμενου αυτού του ιστότοπου είναι κατατεθειμένο στη συμβολαιογράφο Ναξου κα. Κοντοπίδη Άννα.

Ωστόσο πέρα από τον νόμο και η επιστημονική δεοντολογία και ηθική, επιβάλει τον σεβασμό και την τιμή, με αναφορά στον δημιουργό της πρωτότυπης εργασίας του, την οποία εκτιμούμε εφόσον την χρησιμοποιούμε!