Ερωτήσεις κατανοήσεις κεφαλαίου 5-Μενδελική Κληρονομικότητα.

 1. Ο πρώτος νόμος του Μέντελ ισχύει για όλα μας τα γονίδια.
 2. Ο πρώτος νόμος του Μέντελ ισχύει για το γονίδιο μας, της αχρωματοψίας στο κόκκινο χρώμα.
 3. Ο δεύτερος νόμος του Μέντελ ισχύει για δυο γονίδια που εδράζονται σε μη ομόλογη περιοχή των φυλετικών χρωμοσωμάτων μας Χ και Υ.
 4. Επειδή είμαστε διπλοειδείς οργανισμοί έχουμε όλα μας τα γονίδια σε δυο αντίγραφα.
 5. Το πλήθος των γενετικών μας τόπων είναι ίσο με το πλήθος των αλληλομόρφων των γονιδίων μας που διαθέτουμε.
 6. Όσα είναι τα γονίδια μας είναι και τα χαρακτηριστικά που διαθέτουμε.
 7. Άτομα με τον ίδιο γονότυπο θα έχουν και τον ίδιο φαινότυπο.
 8. Ο γονότυπος ενός ατόμου άφορα το είδος και το πλήθος των αλληλομόρφων του.
 9. Ο φαινότυπος ενός ατόμου προσδιορίζεται πάντα και από τον γονότυπο του.
 10. Ένα χαρακτηριστικό που ελέγχεται από γενετικό τόπο του Υ φυλετικού χρωμοσώματος κληρονομείται μόνο στους αρσενικούς απογόνους.
 11. Ο γονότυπος μας αφορά και τα γονίδια του μιτοχονδρικού γενετικού υλικού μας.
 12. Μια φυλοσύνδετη επικρατής νόσος εμφανίζεται στο 100% των θυγατέρων ενός ζευγαριού όταν νοσεί μόνο ο πατέρας και ποτέ στους υιούς.
 13. Ένα φυλοσύνδετο επικρατές χαρακτηριστικό μεταβιβάζεται με την ίδια πιθανότητα που μεταβιβάζεται ένα φυλοσύνδετο υπολειπόμενο χαρακτηριστικό όταν από τους γονείς είναι φορέας του υπεύθυνου αλληλόμορφου η μητέρα.
 14. Το χρωμόσωμα Υ του προ-προ-πάππου σας από την πλευρά του πάτερα σας το φέρει σίγουρα και ο αδελφός σας.
 15. Η πιθανότητα ένας απόγονος να είναι ετερόζυγος για ένα αυτοσωμικό υπολειπόμενο γνώρισμα όπως και οι γονείς του είναι 1/2.
 16. Η παραπάνω πιθανότητα είναι 2/3 αν είναι γνωστό ότι ο απόγονος δεν νοσεί.
 17. Ο Μέντελ ανακάλυψε τα γονίδια..
 18. Οι νόμοι της κληρονομικότητας του Μεντελ είναι καθολικοί στον έμβιο κόσμο όπως και ο γενετικός κώδικας.
 19. Ο Μέντελ με τα αποτελέσματα των πειραμάτων του υπέδειξε ποια πρέπει να είναι τα χαρακτηριστικά του γενετικού υλικού των οργανισμών.
 20. Ένα υπολειπόμενο φαινοτυπικό χαρακτηριστικό ελέγχεται πάντα από ένα αλληλόμορφο που δεν εκφράζεται στα κύτταρα.
 21. Τα δυο κύτταρα της πρώτης μειωτικής διαίρεσης ενός μειοκυττάρου ενός διπλοειδούς υβριδίου έχουν τον ίδιο λόγο A+T/C+G.
 22. Ένα φυσιολογικό αγόρι και ένα φυσιολογικό κορίτσι έχουν το ίδιο πλήθος διαφορετικών γονιδίων.
 23. Οι μιτοχονδριακές ασθένειες δεν αποκλείεται να ακολουθούν και μενδελικό τύπο κληρονομικότητας.
 24. Ένα φυσιολογικό κορίτσι έχει λιγότερους γενετικούς τόπους από ένα φυσιολογικό αγόρι αλλά έχει περισσότερα αλληλόμορφα από το αγόρι.
 25. Εάν αναπαραστήσουμε τα δυο αλληλόμορφα ενός γονίδιου με τα γράμματα Α και α και ορίσουμε ως p και q τις συχνότητες των αλληλομορφων αυτών αντίστοιχα μέσα στην γονιδιακή δεξαμενή, τότε οι συχνότητες των διαφορετικών γονότυπων είναι : p^2 + 2pq + q^2 =1, φυσικά p+q =1 και αναφερόμαστε σε παμμικτικό πληθυσμό με αόριστα μεγάλο μέγεθος που δεν υπάρχει μετανάστευση, και το περιβάλλον του βιοτόπου του παραμένει σταθερό.
 26. Ο παραπάνω τύπος δηλώνει ότι οι γονοτυπικές συχνότητες ενός παμμικτικού πληθυσμού αόριστα μεγάλου μεγέθους παραμένουν σταθερές από μια γενεά στην επόμενη.
 27.  Ο παραπάνω πληθυσμός βρίσκεται σε ισορροπία Hardy-Weinberg (HWE), δηλαδή η σχετική αφθονία των αλληλομορφων Α και α δεν αλλάζει από γενεά σε γενεά. Η μονή αλλαγή στη γενετική κατανομή του πληθυσμού είναι μια ανακατανομή των γονότυπων σε συχνότητες που θα παραμένουν σταθερές σε όλες τις επόμενες γενεές.
 28. Ο τύπος HW  ισχύει και για πολλαπλά αλληλόμορφα ενός γενετικού τόπου αλλά και για πολυγονιδιακούς χαρακτήρες.
 29. Ο νόμος HW μας παρέχει ένα βασικό επίπεδο ώστε να μπορούμε να συγκρίνουμε τις πραγματικές αλλαγές συχνοτήτων αλληλομορφων που συμβαίνουν από γενεά σε γενεά σε μια αναπαραγωγική κοινότητα (πληθυσμός).
 30. Αποκλίσεις από τον τύπο HW υποδεικνύει διατάραξη του ισοζυγίου γονοτυπικών συχνοτήτων από γενεά σε γενεά.
 31. Αποκλίσεις από τον τύπο HW προκύπτουν λόγω μεταλλάξεων, μετανάστευση νέων γονιδίων στο εσωτερικό του πληθυσμού, τυχαίες αλλαγές συχνοτήτων εξαιτίας δειγματοληπτικού σφάλματος (γενετική παρέκλιση) και φυσική επιλογή που ευνοεί έναν γονότυπο σε βάρος κάποιου άλλου.
 32. Σε μια κυψέλη η βασίλισσα είναι διπλοειδής και γονιμοποιείται από έναν κηφήνα που είναι απλοειδής, όπως όλοι οι κηφήνες, όλες οι εργάτριες έχουν ομοιότητα σε επίπεδο γενετικού υλικού του πυρήνα κατά 75%.
 33. Ο Punnett ρωτήθηκε κάποτε αν θα θυσιαζόταν στο όνομα της Βασίλισσας της Αγγλίας. Εκείνος απάντησε: «για την Βασίλισσα όχι, άλλα για δυο αδέλφια μου ή για 4 πρώτα ξαδέλφια μου ναι.» Δώστε μια εξήγηση για αυτήν την απάντηση του μεγάλου γενετιστή.
 34. Δυο κατσίκες που είναι μονοζυγωτικά δίδυμα διασταυρώθηκαν με τον ίδιο τράγο διαδοχικά η μια μετά την άλλη. Τα κατσικάκια που γεννήθηκαν είχαν πανομοιότυπο γενετικό υλικό και πυρηνικό και μιτοχονδριακό.
 35. Δυο κριοί μονοζυγωτικα δίδυμα διασταυρώθηκαν με δυο προβατίνες επίσης μεταξύ τους μονοζυγωτικά διδυμα την ιδια χρονικη περιοδο. Τα προβατακια ειχαν το ιδιο μιτοχονδριακο DNA και διαφορετικο πυρηνικο.
 36. Αν τα παραπάνω ζευγάρια ήταν καθαρές σειρές, οι μεν κριοί για την γαλακτοπαραγωγή και οι δε προβατίνες για την ποιότητα του μαλλιού, τότε τα προβατάκια θα ήταν όλα κλώνοι μεταξύ τους.
 37. Από την διασταυρωση ενός ατόμου ΑΑ με ένα άτομο αα, σύμφωνα με το πρότυπο διασταυρωσεων κατά Μεντελ, στην δεύτερη θυγατρική γενεά το 75% των απόγονων θα έχουν τον επικρατή φαινότυπο. Άρα, μπορούμε να υποθέσουμε ότι εξαιτίας της αριθμητικής υπεροχής του, το επικρατές αλληλομορφο θα γίνεται όλο και πιο κοινό στον πληθυσμό και το υπολειπόμενο όλο και πιο σπάνιο.
 38. ολα τα άτομα της πρώτης θυγατρικής γενεάς στα πειράματα του Μεντελ είναι μεταξύ τους κλώνοι.
 39. το ανάπτυγμα κύβου της παράστασης (3+1) μας δίνει την μενδελικη αναλογία τριυβρυδισμου.
 40. Καθαρη σειρά σημαίνει άτομα ομοζυγα αποκλειστικά για το γονίδιο που ελέγχει τον υπό μελέτη χαρακτήρα.
 41. Τα υβρίδια είναι μεταξύ τους κλώνοι.
 42. Ο χαρακτήρας ύψος ελέγχεται μονογονιδιακά σε όλους τους πολυκύτταρους οργανισμούς.
 43. Η αναλογία 3 προς 1 κατά την μελέτη δυο χαρακτήρων που ελέγχονται μονογονιδιακα με δυο αλληλομορφα  με σχέση πλήρους επικράτειας -υποτέλειας, προκύπτει οταν το ενα  ειναι εμβρυακο θνησιγονο σε ομοζυγη κατασταση (το υπολοιπομενο) ή οταν τα γονιδια ειναι συνδεδεμενα.
 44. Αν ο Μεντελ στις διασταυρωσεις μονουβριδισμου που πραγματοποίησε, εβρισκε τις εξης αναλογιες στην F2 γενεα: 8 [Α]:[α], θα διατυπωνε τον πρωτο νομο του ως εξης: Κατα την μείωση Ι, διαχωριζονται τα ομολογα χρωμοσώματα τυχαία μεν,  ισοπιθανα δε και κατανέμονται στους γαμετες. Η γονιμοποιηση ειναι τυχαιο γεγονος.
 45. Το υψος σε όλα τα είδη των οργανισμών είναι μονογονιδιακο χαρακτηριστικό.
 46.  Οι αιμομιξίες οδηγούν σε αύξηση της ομοζυγωτίας για τα ευνοϊκά χαρακτηριστικά ενός πληθυσμού σε βάθος γενεών.
 47. Οι αιμομιξίες έχουν οδηγήσει στο παρελθόν στην κατάρρευση βασιλικών δυναστειών.
 48. Από γονείς με ομάδα αίματος Α και Β αντίστοιχα, μπορούμε να έχουμε απογόνους με όλες τις διαφορετικές ομάδες αίματος ως προς το σύστημα ΑΒΟ.
 49.  Για έναν πολυγονιδιακό χαρακτήρα που ελέγχεται μόνο από αυτοσωμικά γονίδια ισχύει ο πρώτος νόμος του Μέντελ, για κάθε επιμέρους γονίδιο που τον ελέγχει καθώς και ο δεύτερος νόμος για όσα από τα γονίδια που τον ελέγχουν, δεν είναι συνδεδεμένα.
 50. Ένα χαρακτηριστικό χαρακτηρίζεται ως υπολειπόμενο όταν δεν εμφανίζεται φαινοτυπικά στο ετερόζυγο άτομο για αυτό το χαρακτηριστικό.
 51.  Ένα χαρακτηριστικό είναι φυλοσύνδετο υπολειπόμενο όταν από την διασταύρωση ετερόζυγων ατόμων προκύπτει αναλογία θηλυκών / αρσενικά 1:1 και φαινοτυπική αναλογία 3:1, οπού όλα τα άτομα με το χαρακτηριστικό είναι αρσενικά.
 52.  Το γονίδιο της αχρωματοψίας στο κόκκινο είναι διαφορετικό αλλά συνδεδεμένο με το γονίδιο της αχρωματοψίας στο πράσινο.
 53. Ο Μέντελ μελέτησε επτά χαρακτήρες του φυτού μοσχομπίζελο.
 54. Η πιθανότητα ένα παιδί να είναι αγόρι είναι 1/2 , διότι ο αρσενικός γονέας δημιουργεί δυο πιθανούς γαμέτες , αυτούς με Χ φυλετικό χρωμόσωμα και αυτούς με Υ φυλετικό χρωμόσωμα ενώ ο θηλυκός γονέας δημιουργεί μόνο γαμέτες με Χ φυλετικό χρωμόσωμα.
 55. Δεν δημιουργούνται επικρατή θνησιγόνα αλληλόμορφα γονιδίων.
 56. Ο πρώτος νόμος του Μεντελ στηρίζεται στην πρώτη μειωτική διαίρεση και ο δεύτερος νόμος στην δεύτερη μειωτική διαίρεση.
 57.  Και οι δυο νόμοι του Μεντελ στηρίζονται στο ίδιο στάδιο της μείωσης, στον διαχωρισμό των αδελφών χρωματίδων.
 58.  Ο δεύτερος νόμος του Μεντελ δεν ισχύει για μονογονιδιακούς χαρακτήρες.
 59. Είναι αδύνατον να προκύψει υγιές παιδί από γονείς που νοσούν από οικογενή υπερχολιστεριναιμία.
 60.  Στην πρώτη μειωτική διαίρεση συμβαίνει διαχωρισμός αδελφών χρωματίδων και επιχιασμός και στην δεύτερη μειωτική διαίρεση συμβαίνει αποχωρισμός ομολόγων χρωμοσωμάτων και σύναψη τους στο ισημερινό πεδίο του κυττάρου.
 61. Στα αγόρια υπάρχει περισσότερο γενετικό υλικό μητρικής προέλευσης ενώ στα κορίτσια το γενετικό υλικό τους είναι 50% μητρικής και 50% πατρικής προέλευσης.
 62.  Η αυτογονιμοποιήση των φυτών δεν συμβάλει στην γενετική ποικιλότητα τους.
 63. Η φαινοτυπική σχέση επικρατείας μεταξύ των αλληλομόρφων ενός γονιδίου προκύπτει με βάση το φαινότυπο του ετερόζυγου ατόμου.
 64.  Η σχέση επικρατείας των αλληλομόρφων ενός γονιδίου σε μοριακό επίπεδο ταυτίζεται πάντα με την φαινοτυπική σχέση επικρατείας τους.
 65.  Το 1940 οι επιστήμονες ήξεραν ότι το γενετικό υλικό δεν είναι οι υδατάνθρακες και τα λιπίδια επειδή είχε διατυπωθεί ήδη η χρωμοσωμική θεωρία της κληρονομικότητας.
 66. Οι νομοί του Μεντελ και ο επιχιασμος, είναι ικανές και αναγκαίες συνθήκες για την αλλαγή των συχνοτήτων των αλληλομορφων σε ένα πληθυσμό.
 67. Οι επιλεκτικές διασταυρώσεις είναι βιοτεχνολογική μέθοδος. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.