Ερωτήσεις κατανόησης – Kεφαλαίου 4. H τεχνολογια του ανασυνδυασμενου DNA

 1. Μπορούμε να δημιουργήσουμε γονιδιωματική βιβλιοθήκη RNA ιών με δίκλωνο
 2. Μπορούμε να δημιουργήσουμε γονιδιωματική βιβλιοθήκη RNA ιών με μονόκλωνο
 3. Μπορούμε να δημιουργήσουμε cDNA βιβλιοθήκη για το οπερόνιο της λακτόζης από το coli.
 4. Μπορούμε να δημιουργήσουμε cDNA βιβλιοθηκή για τα γονίδια του λυσιγόνου κύκλου ζωής του λ-φάγου.
 5. Μπορούμε να δημιουργήσουμε cDNA βιβλιοθήκη για ένα ορισμένο γονίδιο του πρωτοζώου που προκαλεί την ελονοσία.
 6. Μπορεί να υπάρξει ως φορέας κλωνοποίησης πλασμίδιο χωρίς να διαθέτει κανένα γονίδιο ανθεκτικότητας σε κάποιο αντιβιοτικό.
 7. Μπορεί να υπάρξει φορέας κλωνοποίησης χωρίς να διαθέτει γονίδιο ανθεκτικότητας σε κάποιο αντιβιοτικό.
 8. Είναι δυνατή η δημιουργία cDNA βιβλιοθήκης με φορέα κλωνοποίησης DNA λ φάγου.
 9. Με PCR είναι αδύνατη η κλωνοποίηση ιικού δίκλωνου
 10. Μπορούμε να δημιουργήσουμε βιβλιοθήκες από ώριμα ερυθρά αιμοσφαίρια μας.
 11. Η γονιδιωματική βιβλιοθήκη του ανθρώπου που δημιουργείται από κύτταρα στη φάση G2 του κυτταρικού κύκλου αναμένεται να έχει 6*10^5 φαγικές πλάκες, όταν δημιουργείται με φορέα κλωνοποίησης DNA λ-φάγου.
 12. Δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε γονιδιωματική βιβλιοθήκη από γαμετικό μας κύτταρο διότι διαθέτει ένα αντίγραφο από κάθε μας γονίδιο.
 13. Είναι προτιμότερο τα κύτταρα που χρησιμοποιούμε για την δημιουργία γονιδιωματικής βιβλιοθήκης να μην βρίσκονται στο στάδιο της μετάφασης της μίτωσης.
 14. Τα ομόλογα χρωμοσώματα εμφανίζουν ακριβώς τα ίδια σημεία αναγνώρισης από την ίδια περιοριστική ενδονουκλεάση (Π.Ε.).
 15. Τα τμήματα DNA που προκύπτουν από την πέψη ενός χρωμοσώματος με την EcoRI έχουν όλα το ίδιο περίπου μήκος σε ζεύγη βάσεων, διαφέρουν όμως ως προς την αλληλουχία.
 16. Η γονιδιωματική βιβλιοθήκη ενός ρετροϊού είναι αδύνατον να δημιουργηθεί.
 17. Σε έναν RNA ιό με γενετικό υλικό δίκλωνο κυκλικό RNA υπάρχει η αλληλουχία:

5′ ———–CCCGGG———3′

3′————GGGCCC———5′

πέντε φορές ,όποτε μετά από επώαση του γονιδιώματος αυτού του ιού με την περιοριστική ενδονουκλεάση SmaI που αναγνωρίζει την παραπάνω αλληλουχία, αναμένεται να προκύψουν 5 τμήματα.

 1. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε μια ολιγονουκλεοτιδική μονόκλωνη αλληλουχία που να αποτελείται από δεοξυνουκλεοτίδια και από ριβονουκλεοτίδια ως ανιχνευτή, για τον εντοπισμό του επιθυμητού τμήματος DNA μέσα από μια βιβλιοθήκη .
 2. Σε ένα φορέα κλωνοποίησης είναι αδύνατον να ενθέσουμε τμήμα δίκλωνου DNA με διαφορετικά κολλώδη άκρα στις δυο πλευρές του.
 3. Από την cDNA βιβλιοθήκη του μαμούθ μπορούμε να απομονώσουμε μια αρχέγονη ευκαρυωτικη πρωτεΐνη και να την μελετήσουμε.
 4. Το χλωροπλαστικό DNA μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως φορέας κλωνοποίησης αφού μπορεί να αντιγράφεται ανεξάρτητα.
 5. H cDNA βιβλιοθήκη με φορέα κλωνοποίησης DNA λ φάγου είναι βιβλιοθήκη έκφρασης των γονιδίων.
 6. Οι cDNA βιβλιοθήκες από δυο διαφορετικούς γαμέτες του ίδιου ατόμου είναι διαφορετικές.
 7. Η γονιδιωματική βιβλιοθήκη του γαμέτη ενός είδους περιεχέι και τον γονότυπο του ατόμου από το οποίο πήραμε τον γαμέτη.
 8. Δημιουργούμε cDNA βιβλιοθήκη προκαρυωτικών κυττάρων και βακτηριοφαγων.
 9. Δημιουργούμε cDNA βιβλιοθήκη ιών ευκαρυωτικων οργανισμών.
 10. Το φίλτρο νιτροκυτταρινης χρησιμοποιειται όπως και το σκούρου χρώματος βελούδο για να εντοπίσουμε πάνω τους τον κλώνο της βιβλιοθήκης που φέρει το ετερολογο τμήμα DNA που μας ενδιαφέρει.
 11. Κατά την δημιουργία γονιδιωματικης βιβλιοθήκης του  Τ4 η ανάμειξη των θραυσμάτων του γονιδιώματος και των πλασμιδιων πρέπει να γίνεται παρουσία DNA δεσμασης σε ένα ρυθμιστικό αλκαλικό διάλυμα.
 12. Μετά την πέψη του ανθρωπινού πυρηνικού DNA με την EcoRI πόσα είναι τα τμήματα που προέκυψαν και δεν μπορούν να ανασυνδυαστούν άμεσα;
 13. Δεν είναι δυνατή η δημιουργία γονιδιωματικης βιβλιοθήκης του βακτηρίου E.coli  σε ξενιστή E.coli.
 14. Με Αλυσιδωτή Αντίδραση Πολυμερασης μπορούμε να ενισχύουμε και ολόκληρα πλασμίδια.

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.