διαγώνισμα Βιολογίας Ομάδας Θετικού Προσανατολισμού κεφαλαίου 1: Το Γενετικό Υλικό.

Ζήτημα 1.

Α. Σημειώστε τη σωστή απάντηση σε κάθε μια από τις παρακάτω ερωτήσεις:                                                                                                    15 μόρια

1. Κατά πόσο συσπειρώνεται το DNA του ανθρώπου που ως ενιαίο μόριο έχει            μήκος περίπου 2m  για χωρέσει στον πυρήνα του κυττάρου:

α) κατά το ελάχιστο 105 φορές

β) τουλάχιστον κατά 2×105 φορές

γ) κατά το μέγιστο 4×102 φορές

δ) κατά 3×103 φορές ακριβως

2. Το κεντρομερίδιο υπάρχει:

α) στο κέντρο του κυττάρου

β) στην κυτταρική μεμβράνη

γ) στο γενετικό υλικό των μιτοχονδρίων

δ) σε κάθε αδελφή χρωματίδα

3. Τα μιτοχόνδρια στα κύτταρα κάποιων κατώτερων πρωτοζώων:

α) είναι γραμμικά

β) είναι μόνο μητρικής προέλευσης

γ) έχουν γραμμικό DNA

δ) δημιουργούνται de novo

4. Οι ιστόνες είναι απαραίτητες για το σχηματισμό:

α) του κυτταροσκελετού

β) του πυρήνα

γ) των νουκλεοσωμάτων

δ) του συμπλόκου έναρξης της μετάφρασης

5. Μια από τις βασικές φυσιολογικές διαδικασίες, που διαφοροποιεί τη μίτωση από τη μείωση, είναι:

α) Ο αποχωρισμός των αδελφών χρωματίδων.

β) Η σύναψη ομόλογων χρωμοσωμάτων.

γ) Ο διπλασιασμός του DNA.

δ) Η ύπαρξη νουκλεοσωμάτων.

Β. Απαντήστε αν η καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή ή λανθασμένη γράφοντας μια σύντομη αιτιολόγηση:                                                                      10 μόρια

α. Οι ιοί μπορούν να φέρουν ως γενετικό υλικό DNA, RNA, DNA-RNA μονόκλωνο ή δίκλωνο γραμμικό ή κυκλικό.

β. Τα μισά γονίδια του μιτοχονδριακού DNA ενός οργανισμού προέρχονται από τη μητέρα και τα άλλα μισά από τον πατέρα.
γ. Η απεικόνιση των χρωμοσωμάτων κατά τη μεσόφαση όπου τα χρωμοσώματα ταξινομούνται σε ζεύγη κατά ελαττούμενο μέγεθος ονομάζεται καρυότυπος.

δ. Η έλικα του DNA έχει πλάτος 2 nm ενώ ενός νουκλεοσώματος είναι 11nm.

ε. Το ραδιοσημασμένο θειο δεν ενσωματώνεται στο DNA και συνέπεια θα ήταν αδύνατον εντοπιστεί στα χρωμοσώματα.

 

Ζήτημα 2.

Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις:                                                                 25 μόρια

 

 1. Το 1944 τα πειράματα του Griffith επαναλήφθηκαν in vitro.

Σε ποια συμπεράσματα οδήγησαν αυτά τα πειράματα; Ποια άλλα επιστημονικά δεδομένα της ίδιας εποχής ενισχύουν τα παραπάνω αποτελέσματα; (μόρια 8)

2. Το γενετικό υλικό των προκαρυωτικών κυττάρων είναι κυκλικό δίκλωνο DNA. Από ποια μόρια αποτελείται το γενετικό υλικό των προκαρυωτικών οργανισμών; Τι γνωρίζετε γι’ αυτά; (μόρια 8)

3. Τι ονομάζουμε αποικία, δώστε από ένα παράδειγμα in vitro και in vivo διαδικασίας. Για την περιγραφή του μήκους ή της αλληλουχίας ενός νουκλεϊκού οξέος ποιος όρος χρησιμοποιείται και τι σημαίνει; ( μόρια 5)

4. Στο κριθάρι τα σωματικά κύτταρα έχουν χρωμοσώματα 2n=14. Ποιος είναι ο αριθμός των χρωμοσωμάτων: α. στα κύτταρα των ριζών, β. στα έμβρυα, γ. στους γυρεόκκκοκους και δ. στα φύλλα. (μόρια 4)

Ζήτημα 3.

Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις:

 

  1. Είναι δυνατόν ένας οργανισμός να έχει γενετικό υλικό με περιττό αριθμό νουκλεοτιδίων; Αιτιολογήστε την απάντηση σας.                                                                              7 μόρια
  2. Είναι δυνατόν ένας οργανισμός φυσιολογικά, να έχει γενετικό υλικό με περιττό αριθμό χρωμοσωμάτων; Αιτιολογήστε την απάντηση σας.                                                 6 μόρια
  3.  Δίνεται ένα υβριδικό δίκλωνο μόριο DNA-RNA που αποτελείται από 40 νουκλεοτίδια. α. Γνωρίζεται ότι η Τ (θυμίνη) αποτελεί το 15% των αζωτούχων βάσεων του υβριδικού αυτού μορίου. Να υπολογίσετε το ποσοστό και το πλήθος των υπολοίπων βάσεων  του μορίου, εάν είναι γνωστό ότι περιέχει 30% C (κυτοσίνη). β. Είναι γνωστό ότι  η Τ (θυμίνη) αποτελεί το 15% των βάσεων του κλώνου του DNA του υβριδικού αυτού μορίου.  Να υπολογιστεί το ποσοστό και το πλήθος των υπολοίπων βάσεων του μορίου, εάν είναι γνωστό ότι περιέχει 30% C (κυτοσίνη). γ. Να συγκριθούν τα δυο παραπάνω αποτελέσματα.                                                                                    12 μόρια     

Ζήτημα 4.

Να επιλυθούν οι παρακάτω ασκήσεις:

1. Εάν το βάρος 1.000 ζευγών βάσεων στο DNA είναι 10-18g και κάθε ζεύγος βάσεων απέχει από το επόμενο 3,4 x 10-10  m. Να βρείτε το βάρος του γενετικού υλικού του φυτού Λίλιουμ, που έχει μήκος 100m, θεωρώντας το ενιαίο μορίου δίκλωνου DNA. Πόσα μόρια φωσφόρου περιέχονται σε αυτό το μόριο; Θεωρούμε ότι το νουκλεοτίδιο έχει μηδενικό μηκος.                                                                                                                                                                                                             10 μόρια

2. Σε δύο διαφορετικά δείγματα DNA ιδίου μήκους που το καθένα απομονώθηκε από ένα άγνωστο είδος βακτηρίων, βρέθηκε ότι στο δείγμα Α η Θυμίνη ζευγαρώνει σε ποσοστό 32%, ενώ στο δείγμα Β το αντίστοιχο ποσοστό είναι 17% του συνολικού αριθμού των νουκλεοτιδίων του DNA του κάθε είδους βακτηρίων. Γνωρίζουμε ότι το ένα είδος απομονώθηκε από θερμοπηγές (64ο C). Μπορούμε να αποφανθούμε ποιο από τα δύο είδη προκαρυωτικών κυττάρων είναι το θερμόφιλο;                                                                                                                                                                              15 μόρια

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.